۰۴
آبان

15 راه برای حفاظت فروشگاه از سارقان

سرقت یکی از مواردی است که خیلی از افراد اصلا تصور نمی کنند که ممکن است برای آنها هم اتفاق بیافتد، اما وقتی این اتفاق می افتد، متاسفانه از یک طرف باعث ضرر و زیان مالی می ...

اطلاعات بیشتر